Borgestad menighet > Råd og utvalg

Råd og utvalg

Menighetsrådet

Menighetsrådets medlemmer etter valget i september.    Les mer...