04.06.2020: Joh 14,21-31

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
   
...


Kilde: www.bibel.no