09.12.2019: 1 Kor 15,50-57

50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
   
...


Kilde: www.bibel.no